[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning
ความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
  

เฟสบุ๊ค โรงเรียน
เพลงมาร์ชสายธารวิทยา

สามารถดาวน์โหลด

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดหรือฟังเพลง

ข่าวสารทั่วไป
30 โดย : admin
30/มี.ค./2566     
4 stars ( 4 / 4 )
ประกาศห้องเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ( 980 / 1 )
    ประกาศห้องเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
17 โดย : admin
17/มี.ค./2566     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566 ( 257 / )
    ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร ประจำปีการศึกษา 2566
9 โดย : admin
9/มี.ค./2566     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ( 298 / )
    แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
15 โดย : admin
15/ก.พ./2566     
3 stars ( 3 / 7 )
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.๑ และม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ( 3882 / )
    เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.๑ และม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
ผลงานทางวิชาการ


13 เจ้าของ นางรุจนี พันธ์ศิริ
13/มี.ค./2566
5 stars ( 5 / 1 )
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) โรงเรียนดงรักวิทยา ( 302 / )
13 เจ้าของ นายสุพจน์ ดำริห์
13/มี.ค./2566
5 stars ( 5 / 1 )
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้แนวคิดเชิงออกแบบ เพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สำหรับครูโรงเรียนศรีแก้วพิทยา ( 183 / )
(15/ก.พ./2566) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 216 ) เจ้าของ นายธเนศพลสิษฐ์ ไชยสวาสดิ์
(2/ก.ย./2565) รูปแบบการพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนสายธารวิทยา ( อ่าน : 409 ) เจ้าของ สมยศ นุชใหม่
(2/ก.ย./2565) การพัฒนากลยุทธ์ด้านบริหารเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสายธารวิทยา ( อ่าน : 403 ) เจ้าของ สมยศ นุชใหม่
(12/มิ.ย./2565) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ( อ่าน : 1319 ) เจ้าของ นางสาวหทัยรัตน์ ทุมวงศ์
(25/เม.ย./2565) การพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูโรงเรียนสายธารวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 846 ) เจ้าของ นายสมยศ นุชใหม่

ผู้อำนวยการ
นางคุณากร  บุญสาลี
นางคุณากร บุญสาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธารวิทยา
รองผู้อำนวยการ
นายสมยศ นุชใหม่
นายสมยศ นุชใหม่
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายธารวิทยา
บุคลากร
นางคุณากร บุญสาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

นายสมยศ นุชใหม่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายประเทือง พรมทา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางวัชรา บุญมานพ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นายสำนวน ทองหล่อ
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอ้อยใจ บัวคำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางเบญญาภา เลือกนารี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนคณิตศาสตร์

นางสวัสดิวัน พรมทา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางโสภา บุญศักดิ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)

นางสาวจีรนันท์ คณาพันธ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนภาษาอังกฤษ

นายวรภัทร แก้วคำ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิทยาศาสตร์

นางสาวปาลิตา พงค์ชะอุ่มดี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววรรณี นวลแย้ม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนภาษาไทย

นางสาวอิสริยาภรณ์ ทิพย์รักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนสังคมศึกษา

นางอรุณรัตน์ นุชใหม่
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวัชรี ทองหล่อ
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางประจักษ์ศรี ศรีแยก
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนภาษาอังกฤษ

นางวรลักษณ์ โกยรัมย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนงานเกษตร

นายชัยชนะ ไชยนิล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนงานช่าง

นางสุพรรษา ชุมโท่โล่
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนงานเกษตร

ว่าที่ ร.ต.นิคม แสนเสาร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนงานช่าง

นางบุญฉลอง ศรีภักดี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

น.ส.รัชนิดา ญาณโกมุท
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนภาษาไทย

นายวิรัตน์ ศรีโพนทอง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระพลศึกษา

น.ส.หทัยรัตน์ ทุมวงศ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนสังคมศึกษา

นายวรายุทธ พิมพายับ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนพลศึกษา

นางสาวเพชรรัตน์ สมัครการ
ผู้ช่วยครู
สอนภาษาอังกฤษ

นางสาวจันทร์ทิพย์ จันทะลม
ครูอัตราจ้าง
สอนพลศึกษา

นายไกรสร วงศ์ใหญ่
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนศิลปะ

นางสาวประภาพร ทบลาด
ครูอัตราจ้าง
สอนคณิตศาสตร์

นายสนัน กุลพัฒน์
นักการภารโรง(ลูกจ้างประจำ)
ดูแลสถานที่และเวรยาม

นายสังคม สมจิตร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ดูแลสถานที่และเวรยาม

นางยุพินธ์ สมจิตร
พนักงานจ้างทั่วไป
แม่บ้านประจำโรงเรียน

นางสาวสุภาพร โพธิชัย
บุคลากรสนับสนุน
เลขาฝ่ายบริหาร(สารบรรณ)

นางยุวากร โข่กำนัล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนวิทยาศาสตร์(เคมี)

นางสาวพิชญกัญจ์ โยธิกา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)

นายวรัญชัย เสนาจ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนคอมพิวเตอร์

นางสาวพจนีย์ สีทอง
บุคลากรสนับสนุน
เลขาฝ่ายบริหาร(บัญชี)

นางสาวอารีรัตน์ มีสุข
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนแนะแนว

นายภูวดล ชาบุญเรือง
ครูอัตราจ้าง
สอนดนตรี

นายคันชง กุลพัฒน์
พนักงานขับรถยนต์
ขับรถยนต์/ดูแลสถานที่และเวรยาม

นางสาวชฎาพร สุธาศรี
ครูอัตราจ้าง
สอนภาษาจีน

ผลการเรียน
ผลการเรียน
จำนวนผู้ชม

 เริ่มนับ 8/ส.ค./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 3 IP
ขณะนี้
3 คน
สถิติวันนี้
1042 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
1516 คน
สถิติเดือนนี้
1042 คน
สถิติปีนี้
139257 คน
สถิติทั้งหมด
713757 คน
IP ของท่านคือ 34.238.189.240
(Show/hide IP)
สมัครกีฬาและทักษะ
tspao
ระบบรับส่งหนังสือ
ebookpao