[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สภาพอากาศ
 
ตารางเรียน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2_2560

 

เช็คอีเมล์
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning

  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : ประกาศรายชื่อห้องสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โดย : admin
เข้าชม : 392
ศุกร์์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ให้เลื่อนการสอบวัดความรู้พื้นฐานไปเป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 และมอบตัวในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อห้องสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565
ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 4  ห้องสอบที่ 1
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม
1 650001 นาย ธนวัต ออมชมภู สายธารวิทยา
2 650002 นาย วัชระ จุลทัศน์ สายธารวิทยา
3 650003 นาย ภานุวิชญ์ อินทรธรรม สายธารวิทยา
4 650004 นาย ธนาวุฒิ กุลมาศ บ้านสวนกล้วย
5 650005 นางสาว นันทิกานต์ วันนา บ้านสวนกล้วย
6 650006 นางสาว กาญจ์ติมา วงค์คำชิน กุดเสลาวิทยาคม
7 650007 นาย ธนาคิม ศรีปัญญา มารีอุปถัมภ์
8 650008 นางสาว ปาริชาติ ยิ้มขลิบ กันทลักษ์วิทยาคม
9 650009 นางสาว จารวี วงษ์ใหญ่ กันทลักษ์วิทยาคม
10 650010 นาย เจษฏาภรณ์ เวชการ สายธารวิทยา
11 650011 นางสาว ธนัญญา แก้วพิลา สายธารวิทยา
12 650012 นางสาว ปิ่นจำปา กรีสวาสดิ์ สายธารวิทยา
13 650013 นางสาว ณัฐธิดา ศรีนวล สายธารวิทยา
14 650014 นาย ณัฐพงศ์ ขันธ์พันธ์ สายธารวิทยา
15 650015 นาย วุฒิชัย เดชะ สายธารวิทยา
16 650016 นาย ธัชพล สมพงษ์ สายธารวิทยา
17 650017 นาย ธนโชติ กิ่งบรรเทา สายธารวิทยา
18 650018 นางสาว วรรณวิสา แสงคำดี สายธารวิทยา
19 650019 นางสาว นันทชพร สมจิตต์ สายธารวิทยา
20 650020 นางสาว ภูษณิศา ทวนเงิน สายธารวิทยา
ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 4  ห้องสอบที่ 2
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม
1 650021 นางสาว ฐิติญากร ดิลกลาภ สายธารวิทยา
2 650022 นางสาว ภาวินี แก้วภักดี สายธารวิทยา
3 650023 นาย นราชัย สร้อยลอด สายธารวิทยา
4 650024 นางสาว แพรวิไล สารเสนาะ สายธารวิทยา
5 650025 นาย ปัณณวิชย์ ศรชัย สายธารวิทยา
6 650026 นางสาว ปริยาภรณ์ อาจหาญ สายธารวิทยา
7 650027 นาย ธนพัฒน์ วงตะลา สายธารวิทยา
8 650028 นาย หัตกิจ ฝีปากดี สายธารวิทยา
9 650029 นาย ธีรวัฒน์ จีนะเจริญ สายธารวิทยา
10 650030 นาย วิวัฒน์ไชย สารบูรณ์ สายธารวิทยา
11 650031 นางสาว กัลยาณี สิงห์ทอง สายธารวิทยา
12 650032 นางสาว เจนจิรา สีมาขันธ์ สายธารวิทยา
13 650033 นางสาว ณัฐธิดา พูลงาม สายธารวิทยา
14 650034 นางสาว จิรภิญญา บัวลอย สายธารวิทยา
15 650035 นางสาว วราเมธินี ไชยเสนา สายธารวิทยา
16 650036 นางสาว จิราพัชร ใจประเสริฐ สายธารวิทยา
17 650037 นางสาว กัลยาณี เชื้อบัณฑิต สายธารวิทยา
18 650038 นางสาว นภัสสร สังข์ภักดี สายธารวิทยา
19 650039 นาย วชิรเมธี บุญประเคน สายธารวิทยา
20 650040 นาย กีรติโชติ สายสมบัติ สายธารวิทยา
ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 4  ห้องสอบที่ 3
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม
1 650041 นาย ธนภัทร บริสุทธิ์ สายธารวิทยา
2 650042 นาย ณัฐพงษ์ ลาลุน สายธารวิทยา
3 650043 นาย สราวุธ นามพันธ์ สายธารวิทยา
4 650044 นางสาว ศวรรยา บัวสนิท สายธารวิทยา
5 650045 นางสาว ชนาภา โคตรชัย สายธารวิทยา
6 650046 นางสาว ปวีดา จำปาแก้ว สายธารวิทยา
7 650047 นางสาว กวินนาฎ สายสิงห์ บ้านสวนกล้วย
8 650048 นางสาว นันทิยา นาคินี บ้านสวนกล้วย
9 650049 นางสาว อินทุอร ไชยหงษ์คำ บ้านสวนกล้วย
10 650050 นางสาว อภิชญา รองทอง บ้านสวนกล้วย
11 650051 นาย สิทธิศักดิ์ อินทร์ตั้ง บ้านสวนกล้วย
12 650052 นาย ทรัพย์สมบูรณ์ วงษ์ษา บ้านสวนกล้วย
13 650053 นาย ธนวัต สมาคม บ้านสวนกล้วย
14 650054 นาย บุญญฤทธิ์ ภูยาทิพย์ บ้านสวนกล้วย
15 650055 นาย อิทธิพัทธ์ พันธ์สว่าง บ้านสวนกล้วย
16 650056 นางสาว สุกฤตา อุทุมพันธ์ บ้านสวนกล้วย
17 650057 นาย สุริยา วิชาชัย บ้านสวนกล้วย
18 650058 นางสาว ปัทมา บุญมาทน บ้านสวนกล้วย
19 650059 นาย พงศกร พิศงาม บ้านสวนกล้วย
20 650060 นางสาว จิราพัชร ศรีผ่องใส บ้านสวนกล้วย
ชั้นมัธยศึกษาปีที่ 4  ห้องสอบที่ 4
ลำดับที่ เลขประจำตัวสอบ คำนำหน้า ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม
1 650061 นาย นราวิชญ์ พิมพ์ปัตน์ บ้านสวนกล้วย
2 650062 นาย จารุวัฒน์ คำแปร บ้านสวนกล้วย
3 650063 นางสาว สุทธิกานต์ สอนศรี บ้านสวนกล้วย
4 650064 นาย ผดุงเดช รองทอง บ้านสวนกล้วย
5 650065 นาย จิรานุวัฒน์ สุวรรณ์ บ้านสวนกล้วย
6 650066 นางสาว จุฬารัตน์ ซอยรัมย์ สายธารวิทยา
7 650067 นางสาว ภูริชญา แถมวงศ์ สายธารวิทยา
8 650068* นางสาว บุญญิสา วงศ์ทอง มณีเสวตรอุปถัมภ์
9 650069* นางสาว พัชราภรณ์  คำโสภา กันทรารมณ์
10 650070 นางสาว ชนม์นิภา น้อยสนธิ์ สายธารวิทยา
11 650071 นางสาว เจนจิรา ชินวงค์ สายธารวิทยา
12
13
14
15

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      การเลื่อนการสอบวัดความรู้พื้นฐาน และมอบตัวนักเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2565 24/มี.ค./2565
      ประกาศรายชื่อห้องสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 18/มี.ค./2565
      ประกาศรายชื่อห้องสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 18/มี.ค./2565
      แจ้งข่าวสารการศึกษา 8/มี.ค./2565
      วารสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 28/ก.พ./2565