[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning
ความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มากแผนผังหน่วยงาน
������������������������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางบุญฉลอง ศรีภักดี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวจีรนันท์ คณาพันธ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
สอนภาษาอังกฤษ
Click ดูประวัติ
นางประจักษ์ศรี ศรีแยก
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
สอนภาษาอังกฤษ
Click ดูประวัติ
นางสาวชฎาพร สุธาศรี
ครูอัตราจ้าง
สอนภาษาจีน
Click ดูประวัติ
นางสาวเพชรรัตน์ สมัครการ
ผู้ช่วยครู
สอนภาษาอังกฤษ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
2 : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3 : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
6 : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
7 : กลุ่มสาระฯคณิตฯ
8 : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
9 : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
10 : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
11 : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
13 : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
14 : กลุ่มสาระฯศิลปะ
15 : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
19 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
32 : เลขาฝ่ายบริหาร