[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สภาพอากาศ
 
หมวดหมู่ blog
ตารางเรียน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2_2560

 

เช็คอีเมล์
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning
ราคาน้ำมัน
ความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามแนวการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสายธารวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 38 / ดาวน์โหลด : 5 ) เจ้าของ นางวัชรา บุญมานพ
2/ก.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ท21102 เรื่อง รู้หลัก รู้ใช้ จากคำไทย 7 ชนิดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 35 / ดาวน์โหลด : 1 ) เจ้าของ นางวัชรา บุญมานพ
2/ก.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model)บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( อ่าน : 18 / ดาวน์โหลด : 7 ) เจ้าของ นายสำนวน ทองหล่อ
31/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model)บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( อ่าน : 13 / ดาวน์โหลด : 5 ) เจ้าของ นายสำนวน ทองหล่อ
31/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ค32101 เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ( อ่าน : 53 / ดาวน์โหลด : 10 ) เจ้าของ นายสำนวน ทองหล่อ
31/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา(CIPPA Model) เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 34 / ดาวน์โหลด : 10 ) เจ้าของ นายสำนวน ทองหล่อ
31/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การพัฒนาบทปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สารในชีวิตประจำวัน โดยใช้ รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 50 / ดาวน์โหลด : 12 ) เจ้าของ นางสวัสดิวัน พรมทา
28/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้ แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 73 / ดาวน์โหลด : 11 ) เจ้าของ นางสวัสดิวัน พรมทา
28/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา ง21102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากกล้วย สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 56 / ดาวน์โหลด : 16 ) เจ้าของ นางศรีวิไล ปราศจาก (โรงเรียนไตรมิตร อบจ.ศก.)
27/ส.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) ( อ่าน : 310 / ดาวน์โหลด : 172 ) เจ้าของ นางสาวเกษมณี โสพัฒน์
16/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD)( อ่าน : 166 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวเกษมณี โสพัฒน์
16/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 เอกสารประกอบการเรียน วิชาสังคมศึกษา ส21102 การเงินและการธนาคาร เจ้าของผลงาน ครูเกษมณี โสพัฒน์ ครูโรงเรียนสายธารวิทยา ( อ่าน : 245 / ดาวน์โหลด : 568 ) เจ้าของ เกษมณี โสพัฒน์
29/ธ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา FullText
13 รายงานผลการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคีสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 222 / ดาวน์โหลด : 154 ) เจ้าของ นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ
18/ธ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคีสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 217 / ดาวน์โหลด : 156 ) เจ้าของ นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ
18/ธ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายธารวิทยา ( อ่าน : 586 / ดาวน์โหลด : 220 ) เจ้าของ ครูปาลิตา พงค์ชะอุ่มดี
18/ก.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง เติบโตสมวัยใส่ใจระบบร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 575 / ดาวน์โหลด : 765 ) เจ้าของ นายวิรัตน์ ศรีโพนทอง
16/ก.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา FullText
17 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้ แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 384 / ดาวน์โหลด : 66 ) เจ้าของ นางสวัสดิวัน พรมทา
2/มี.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง รู้หลัก รู้ใช้ จากคำไทย 7 ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายธารวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 380 / ดาวน์โหลด : 54 ) เจ้าของ นางวัชรา บุญมานพ
2/มี.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 การพัฒนา ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สารรอบตัว โดยใช้ กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 807 / ดาวน์โหลด : 315 ) เจ้าของ ครูสวัสดิวัน พรมทา
2/มี.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสายธารวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 361 / ดาวน์โหลด : 265 ) เจ้าของ ครูวัชรา บุญมานพ
2/มี.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>