[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by saitharn school
โรงเรียนสายธารวิทยา
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สภาพอากาศ
 
หมวดหมู่ blog
ตารางเรียน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2_2560

 

เช็คอีเมล์
ลิงค์ต่างๆ
e-Learning
ราคาน้ำมัน
ความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) ( อ่าน : 229 / ดาวน์โหลด : 120 ) เจ้าของ นางสาวเกษมณี โสพัฒน์
16/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD)( อ่าน : 115 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวเกษมณี โสพัฒน์
16/ม.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 เอกสารประกอบการเรียน วิชาสังคมศึกษา ส21102 การเงินและการธนาคาร เจ้าของผลงาน ครูเกษมณี โสพัฒน์ ครูโรงเรียนสายธารวิทยา ( อ่าน : 196 / ดาวน์โหลด : 391 ) เจ้าของ เกษมณี โสพัฒน์
29/ธ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา FullText
4 รายงานผลการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคีสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 176 / ดาวน์โหลด : 112 ) เจ้าของ นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ
18/ธ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของครูโรงเรียนตระกาศประชาสามัคคีสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 176 / ดาวน์โหลด : 112 ) เจ้าของ นายสุรศักดิ์ ภาคเจริญ
18/ธ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 ผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายธารวิทยา ( อ่าน : 527 / ดาวน์โหลด : 175 ) เจ้าของ ครูปาลิตา พงค์ชะอุ่มดี
18/ก.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเรื่อง เติบโตสมวัยใส่ใจระบบร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 532 / ดาวน์โหลด : 592 ) เจ้าของ นายวิรัตน์ ศรีโพนทอง
16/ก.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา FullText
8 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หน่วยการเรียนรู้ แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 343 / ดาวน์โหลด : 59 ) เจ้าของ นางสวัสดิวัน พรมทา
2/มี.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การพัฒนาชุดฝึกทักษะ เรื่อง รู้หลัก รู้ใช้ จากคำไทย 7 ชนิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายธารวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 345 / ดาวน์โหลด : 49 ) เจ้าของ นางวัชรา บุญมานพ
2/มี.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนา ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ สารรอบตัว โดยใช้ กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 740 / ดาวน์โหลด : 269 ) เจ้าของ ครูสวัสดิวัน พรมทา
2/มี.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสายธารวิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ( อ่าน : 320 / ดาวน์โหลด : 225 ) เจ้าของ ครูวัชรา บุญมานพ
2/มี.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปา(CIPPA Model)เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 2218 / ดาวน์โหลด : 273 ) เจ้าของ นายสำนวน ทองหล่อ
20/ก.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด จตุนารีศรีสะเกษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ศ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายธารวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีษะเกษ ( อ่าน : 523 / ดาวน์โหลด : 254 ) เจ้าของ นางอรุณรัตน์ นุชใหม่
19/ก.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา (CIPPA Model)บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( อ่าน : 645 / ดาวน์โหลด : 262 ) เจ้าของ นายสำนวน ทองหล่อ
19/ก.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การพัฒนารูปแบบการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD รายวิชานาฏศิลป์ ศ30223 นาฏศิลป์พื้นเมือง (สร้างสรรค์) ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดฟ้อนออนซอนกันทรลักษ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสายธารวิทยา ( อ่าน : 269 / ดาวน์โหลด : 253 ) เจ้าของ นางอรุณรัตน์ นุชใหม่
16/ก.ย./2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>