ชื่อ - นามสกุล :นางคุณากร บุญสาลี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ที่อยู่ :โรงเรียนสายธารวิทยา ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :0899654843
Email :stwpaossk@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา