ชื่อ - นามสกุล :นางโสภา บุญศักดิ์
ตำแหน่ง :ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สอนวิชาฟิสิกส์,งานพัฒนาหลักสูตร
ที่อยู่ :โรงเรียนสายธารวิทยา ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :0862542143
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานหลักสูตร
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาฟิสิกส์