ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจีรนันท์ คณาพันธ์
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :โรงเรียนสายธารวิทยา ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :0817607591
Email :Aeocheeranun@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :