ชื่อ - นามสกุล :นายวรภัทร แก้วคำ
ตำแหน่ง :ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ที่อยู่ :โรงเรียนสายธารวิทยา ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :-
Email :ssk108@g.dlit.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวัดผล
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสารสนเทศฯ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิทย์