ชื่อ - นามสกุล :นายวรภัทร แก้วคำ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :สอนวิทย์,หัวหน้างานGPA
ที่อยู่ :โรงเรียนสายธารวิทยา ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :0925738336
Email :ssk108@g.dlit.ac.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานวัดผล
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิทย์