ชื่อ - นามสกุล :น.ส.จิตอารีย์ วันยอด
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :สอนวิชาฟิสิกส์
ที่อยู่ :โรงเรียนสายธารวิทยา ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :0621922731
Email :artiya01punch@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานประกัน
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูสอนฟิสิกส์