ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอิสริยาภรณ์ ทิพย์รักษ์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :สอนวิชาสังคมศึกษา
ที่อยู่ :โรงเรียนสายธารวิทยา ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :0899654843
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนสังคม
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบุคคล