ชื่อ - นามสกุล :นายสมยศ นุชใหม่
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ :โรงเรียนสายธารวิทยา ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :0897216099
Email :somyot9501@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหารสถานศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการโรงเรียน