ชื่อ - นามสกุล :นายประเทือง พรมทา
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ที่อยู่ :โรงเรียนสายธารวิทยา ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :0844734082
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ