ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเพชรรัตน์ สมัครการ
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :สอนวิชาภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ :โรงเรียนสายธารวิทยา ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :0949064642
Email : petcharat_2536@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการเงินฯ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนภาษาอังกฤษ