ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจันทร์ทิพย์ จันทะลม
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :สอนพลศึกษา
ที่อยู่ :75 ม.7 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :