ชื่อ - นามสกุล :นายไกรสร วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง :ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :สอนวิชาศิลปะ
ที่อยู่ :75 ม.7 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :
Email :dekden69_42@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานกิจกรรม
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานอาคารสถานที่
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนศิลป์