ชื่อ - นามสกุล :นายไกรสร วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :สอนศิลปะ
ที่อยู่ :75 ม.7 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :
Email :dekden69_42@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม :