ชื่อ - นามสกุล :นางสาวประภาพร ทบลาด
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :สอนคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :75 ม.7 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯคณิตฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :