ชื่อ - นามสกุล :นายสนัน กุลพัฒน์
ตำแหน่ง :นักการภารโรง(ลูกจ้างประจำ)
หน้าที่หลัก :ดูแลสถานที่และเวรยาม
ที่อยู่ :75 ม.7 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :