ชื่อ - นามสกุล :นายสังคม สมจิตร
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้าที่หลัก :ดูแลสถานที่และเวรยาม
ที่อยู่ :75 ม.7 รร.สายธารวิทยา ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :