ชื่อ - นามสกุล :นางยุพินธ์ สมจิตร
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างทั่วไป
หน้าที่หลัก :แม่บ้านประจำโรงเรียน
ที่อยู่ :75 ม.7 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :