ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภาพร โพธิชัย
ตำแหน่ง :บุคลากรสนับสนุน
หน้าที่หลัก :เลขาฝ่ายบริหาร(สารบรรณ)
ที่อยู่ :75 ม.7 รร.สายธารวิทยา ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :