ชื่อ - นามสกุล :นางยุวากร โข่กำนัล
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :สอนวิทยาศาสตร์(เคมี)
ที่อยู่ :75 ม.7 รร.สายธารวิทยา ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์
Telephone :0824954991
Email :ykhokamnan@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :