ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอุษณี วันศรี
ตำแหน่ง :ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :สอนวิชาสังคมศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนสังคมศึกษา