ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิชญกัญจ์ โยธิกา
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :สอนวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)
ที่อยู่ :75 ม.7 รร.สายธารวิทยา ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :