ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพจนีย์ สีทอง
ตำแหน่ง :บุคลากรสนับสนุน
หน้าที่หลัก :เลขาฯ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : เลขาฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : เลขาฯ