ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอาทิตยา กรีสวาสดิ์
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :สอนภาษาจีน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนภาษาจีน
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยงานบุคลากร