ชื่อ - นามสกุล :นายสำนวน ทองหล่อ
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :สอนคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :โรงเรียนสายธารวิทยา ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :0895828545
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯคณิตฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนคณิตศาสตร์