ชื่อ - นามสกุล :นายภูวดล ชาบุญเรือง
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :สอนดนตรี
ที่อยู่ :75 ม.7 ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม :