ชื่อ - นามสกุล :นางอ้อยใจ บัวคำ
ตำแหน่ง :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน้าที่หลัก :สอนวิชาคณิตศาสตร์
ที่อยู่ :โรงเรียนสายธารวิทยา ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
Telephone :0808322503
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯคณิตฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : สอนวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าฝ่ายบุคคล